Skip Navigation Links

ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA


Tại: http://nurse.hbu.edu.vn/ hoặc Click vào đây.

Khoa Điều dưỡng đa khoa

GIỚI THIỆU

 •  Khoa Điều dưỡng của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là khoa mới đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế thẩm định và cho phép mỡ ngành Điều dưỡng, khóa đầu tiên học trong năm học 2008 - 2009. Hiện nay khoa Điều dưỡng đào tạo Cử nhân Điều dưỡng học 4 năm và Trung học Điều dưỡng đào tạo 2 năm
 •  Để được vào học Cử nhân Điều dưỡng các sinh viên phải vượt qua vòng xét tuyển sinh Đại học và căn cứ vô điểm sàn theo qui định của Bộ Giáo Dục - Đào tạo.
 •  Ngành Điều dưỡng là một ngành chuyên môn trong hệ thống Chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, đối tượng chăm sóc là con người, đặc biệt là người bệnh, do đó việc đào tạo Điều dưỡng ngoài các luật Giáo dục cần được cẩn trọng và tuân thủ theo các quy chế của ngành nghề. Đây là một vấn đề thách thức cho sinh viên và học sinh Điều dưỡng, trước mắt các em sẽ là một chặng đường mới đầy thử thách, đòi hỏi các em phải cố gắn rèn luyện đạo đức, nhân cách và trau dồi kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho mình những hành trang tốt nhất bước vào đời, bắt đầu cuộc sống mới. Tập thể thầy cô giáo và các tổ chức của Khoa Điều dưỡng tự hào được đồng hành với các em trong quá trình đó.
 •  Bốn năm (hoặc 2 năm) dưới mái trường này là khoảng thời gian đủ để các em trang bị cho mình kiến thức cơ bản nhất, làm nền tảng tiếp nhận những kiến thức của các nước có hệ thống Điều dưỡng tiên tiến để phấn đấu phát triển ngành nghề. Tương lai của ngành nghề Điều dưỡng sẽ thuộc về các em. Các em hãy tỏ ra xứng đáng là những sinh viên "vừa hồng vừa chuyên", cố gắng làm theo lời Bác Hồ đã dạy "Lương Y phải như Từ Mẫu", việc này các em sẽ thực hiện trong suốt quá trình thực hành trên người bệnh tại các cơ sở Khám chữa bệnh.
 •  Chúc các em mạnh khỏe, có đầy đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn để học tập, đạt được nhiều kết quả tốt.

Trưởng khoa Điều dưỡng
     Th.s Trần Thị ThuậnMỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ Cử nhân để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe nhân dân, có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

 1. Về Thái độ:
   - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
   - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
   - Khiêm tốn học tập vươn cao . 
 2. Về kiến thức: Trình bày và áp dụng được.
   - Những quy luật cơ bản về: cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trạng thái bình thường và bệnh lý. Sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện để bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Luật pháp, chính sách nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
 3. Về Kỹ năng.
  - Thực hiện tốt y lệnh của Bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sĩ để thực hiện chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.
  - Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng. Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh
  - Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.
  - Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ Điều dưỡng và nhân viên y tế.
  - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
  - Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.
  - Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn -

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa: Th.S Trần Thị Thuận
 • Trợ lý: Cô Trần Thị Lợi
 • Thư ký: Nguyễn Thị Hương

BAN THƯ KÝ KHOA

 •  Nguyễn Thị Hương
 •  Trần Thị Ngọc Lan

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

CÁC HỆ ĐÀO TẠO:

 • Đại học chính quy - Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Trung cấp chính quy - Thời gian đào tạo: 2 năm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Thông tin liên hệ:
   Địa chỉ Văn phòng Khoa : 70 Bà Huyện Thanh Quan – P.7 – Quận 3 – TP. HCM - ĐT: (08) 6277.5546