Trang Upload Dữ liệu

XEM VÀ DOWNLOAD DỮ LIỆU

Nhập tên thể loại:   

Để đọc được file PDF, cần có Adobe Reader.Download tại đây.

Thể loạiMô tảNội dung
Thông báoLịch thi kết thúc môn Sở hữu trí tuệ - Thi ngày 04-03-2013 tại 51/14 Hòa Bình Xem
Lịch thiLịch thi kết thúc môn: Vật lý B1, Giao tiếp cộng đồng (Thi ngày: 04/03/2013) - Giáo dục pháp luật (Thi ngày 11/3/2013) - Toán cao cấp A1, B1 (Thi ngày 13/3/2013) Xem
Thông báoDanh sách SV thi lại môn: Toeic2, Toán Cao cấp A2, B1 (thi ngày 25-2-2013)- Giáo dục pháp luật (Thi ngày 11-3) - Toeic1 (15-3) - Toeic2, Toeic1, Vật lý A1 (18-3) Xem
Thông báoLịch thi kết thúc môn Toeic2, Toán Cao cấp A2, B1 (thi ngày 25-2-2013 - Toán Cao cấp A1, C1, Vật lý A1, Xác xuất TK (27-2-2013) - Sở hữuTT (11-3-2013) - GD Pháp luật (13-3) - Toeic1 (15-3) - Toeic2, Toeic1, Vật lý A1, Toeic3 (18-3) Xem
Lịch thiLịch thi kết thúc môn Đại cương: Môn Toeic 2 , Toeic 3 (Thi ngày 25-2-2013) - Toán Cao cấp C1, Giao tiếp cộng đồng (Thi: 04-03-2013) Xem
Thông báoDời Lịch thi môn Sở hữu trí tuệ (Đại cương) - Thi ngày: 04-03-2013 Xem
Lịch thi Luật SHTT(Thi ngày 20-3) - Xác suất thống kê, Toán Cao cấp C2, Giáo dục PL, Toeic2 (Thi ngày: 22-3-2013) - Lịch sử VN cận hiện đại (Thi ngày: 24-3-2013) Xem
Thông báoDanh sách sinh viên đăng ký HL-TL thi môn Luật sở hữu trí tuệ ngày 20.03.2013 Xem
Thông báoDanh sách SV thi kết thúc môn học lại - thi lại (Hệ: ĐH, CĐ, TCCN, LT) - Môn thi Tin học ĐC - Ngày thi: 24-3-1203 Xem
Lịch thiLịch thi môn Tin học ĐC - Thi ngày 24-3-2013 (Chiều Chủ Nhật) Xem
Lịch thiMôn Tin học đại cương. Ngày thi: Chiều thứ Sáu 12-04-2013 Xem
Thông báoDanh sách SV thi lại môn Tin học đại cương (Hệ ĐH, CĐ, TCCN, LT - Đã cập nhật lần II) - Ngày thi 12/04/2013 Xem